350,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 1877

✪LÀNG LÁ 1

✪RANK 5 5 MÓN HOKAGE TRÁI

✪ACC ĐĂNG KÝ ẢO

✪ACC MÃ SỐ 1877

10,000,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 1786

✪LÀNG LÁ 4

✪RANK 8 FULL HOKAGE BẰNG ĐIỂM FULL NGỌC 16 17 VŨ KHÍ HIỀN NHÂN 1 MÓN SHAGINRAN

✪ Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 1786

3,500,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 1401
✪LÀNG CÁT 5
✪RANK 6 CÓ THẺ VV FULL HOKAGE BẰNG ĐIỂM ĐÃ MỞ 1 Ô KHẢM
✪ Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 1401