150,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 7182

✪HASHIRAMA - GIÁ 110K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 6 HOKAGE

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 7182

400,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 7151

✪KHA CÔ TẾCH - GIÁ 300K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 5 FULL HOKAGE, VŨ KHÍ HIỀN NHÂN

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 7151

4,000,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 6400

✪LÀNG CÁT - GIÁ 3TR ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 FULL HOKAGE FULL KHẢM ĐÃ MỞ 1 Ô KHẢM NHẤT VĨ VV

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 6400

3,200,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 6319

✪LÀNG CÁT - GIÁ 2TR5 ATM HOẶC VÍ

✪RANK 7 CÓ THẺ VV ĐÃ MỞ KHẢM FULL KHẢM 16 17 NHẤT VĨ VV

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 6319