550,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 7181

✪HACHIBI - GIÁ 400K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 FULL HOKAGE, NHẤT VĨ VV

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 7181

700,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 7167

✪KHA CÔ TẾCH - GIÁ 500K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 CÓ THẺ VV FULL HOKAGE, VŨ KHÍ HIÊN NHÂN, KÈM 1 NICK THỔ CÙNG SEVER FULL HOKAGE RANK 6

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 7167

1,000,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 7163

✪HACHIBI - GIÁ 750K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 CÓ THẺ VV, FULL HOKAGE

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 7163

550,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 7157

✪HACHIBI - GIÁ 400K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 5 9 HOKAGE CÓ VŨ KHÍ

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 7157