400,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 7178

✪KHA CÔ TẾCH - GIÁ 300K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 CÓ THẺ VV, FULL HOKAGE

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 7178

700,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 7167

✪KHA CÔ TẾCH - GIÁ 500K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 CÓ THẺ VV FULL HOKAGE, VŨ KHÍ HIÊN NHÂN, KÈM 1 NICK THỔ CÙNG SEVER FULL HOKAGE RANK 6

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 7167

2,000,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 7118

✪LÀNG CÁT - GIÁ 1TR5 ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 CÓ THẺ VV FULL HOKAGE, ĐÃ MỞ 1 Ô KHẢM, KHẢM 10--16

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 7118