400,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 8009

✪LÀNG CÁT - GIÁ 300K  ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 FULL HOKAGE

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình.

✪ACC MÃ SỐ 8009

320,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 8004

✪LÀNG CÁT - GIÁ 250K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 CÓ THẺ VV, FULL HOKAGE

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình.

✪ACC MÃ SỐ 8004

400,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 7994

✪HASHIRAMA - GIÁ 300K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 CÓ THẺ VV, FULL HOKAGE

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình.

✪ACC MÃ SỐ 7994