800,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 6553

✪KILLER BEE - GIÁ 600K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 FULL HOKAGE NHẤT VĨ VV

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 6553

170,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 6550

✪KILLER BEE - GIÁ 120K ATM HOẶC VÍ

✪ACC ĐĂNG KÝ ẢO

✪ACC MÃ SỐ 6550

200,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 6547

✪KILLER BEE - GIÁ 150K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 4 FULL HOKAGE

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 6547

400,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 6539

✪KILLER BEE - GIÁ 300K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 5 4 HOKAGE

✪ACC ĐĂNG KÝ ẢO

✪ACC MÃ SỐ 6539

550,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 6506

✪LÀNG LÁ - GIÁ 400K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 5 CÓ THẺ VV FULL HOKAGE

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 6506

1,500,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 6499

✪HACHIBI - GIÁ 1TR1 ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 CÓ THẺ VV 4 HOKAGE CÒN DƯ 3K VÀNG KO KHÓA

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 6499

4,500,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 6489

✪HACHIBI - GIÁ 3TR3 ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 CÓ THẺ VV FULL HOKAGE 2 SHAGIN + 1 3KUGAN

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 6489

1,200,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 6434

✪LÀNG SƯƠNG MÙ - GIÁ 900K ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 FULL HOKAGE ĐÃ MỞ 1 Ô KHẢM

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 6434

3,500,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 6425

✪HACHIBI - GIÁ 2TR5 ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 CÓ THẺ VV FULL HOKAGE VŨ KHÍ HIỀN NHÂN 2 BAKUGAN ĐÃ MỞ 1 Ô KHẢM

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 6425

2,700,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 6401

✪LÀNG SƯƠNG MÙ - GIÁ 2TR ATM HOẶC VÍ

✪RANK 6 CÓ THẺ VV FULL HOKAGE FULL KHẢM 16 17 ĐÃ MỞ 1 Ô KHẢM FULL 3KU + SHAGIN

✪Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 6401