800,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 1856

✪LÀNG CÁT 5

✪RANK 5 CÓ THẺ VV 7 MÓN HOKAGE VŨ KHÍ +15

✪ Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 1856

2,500,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 1838

✪LÀNG LÁ 2

✪RANK 7 CÓ THẺ VV 9 MÓN HOKAGE CÓ VỦ KHÍ SÁCH +16

✪ Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 1838