600,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 1872

✪LÀNG LÁ 4

✪RANK 5 4 MÓN HOKAGE TRÁI CẢI TRANG +16 CÓ KAKASHI

✪ACC ĐĂNG KÝ ẢO

✪ACC MÃ SỐ 1872

200,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 1870

✪LÀNG LÁ 2

✪ACC ĐĂNG KÝ ẢO

✪ACC MÃ SỐ 1870

1,200,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 1809

✪LÀNG LÁ 4

✪RANK 6 CÓ THẺ VV 6 MÓN HOKAGE SÁCH +4 VŨ KHÍ +15

✪ Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 1809

2,500,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 1770

✪LÀNG LÁ 2

✪RANK 7 CÓ THẺ VV SÁCH +16 CẢI TRANG KAKASHI + ZABUZA

✪ Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 1770