600,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 1872

✪LÀNG LÁ 4

✪RANK 5 4 MÓN HOKAGE TRÁI CẢI TRANG +16 CÓ KAKASHI

✪ACC ĐĂNG KÝ ẢO

✪ACC MÃ SỐ 1872

800,000 VNĐ
✪ACC MÃ SỐ 1856

✪LÀNG CÁT 5

✪RANK 5 CÓ THẺ VV 7 MÓN HOKAGE VŨ KHÍ +15

✪ Acc Đăng Kí Gmail Được Hổ Trợ Chuyển Acc Sang Gmail Của Mình

✪ACC MÃ SỐ 1856